Begrippenlijst

Groeiroute

Een groeiroute is een separate route met cliënten uit verschillende teams. Het is een soort wachtlijst-route. Deze cliënten passen nog niet in de andere efficiënte routes en daarom parkeer je ze als het ware in de groeiroute. Dit kan bijvoorbeeld te maken hebben met een voorkeurstijd of een voorkeursmedewerker. Een cliënt blijft gemiddeld zo’n 1 á 2 weken in deze groeiroute. Daarna wordt degene overgeplaatst naar een vaste route.

Voordelen van een groeiroute

Een groeiroute is allereerst een manier om zorg te blijven bieden aan de cliënt. Dit gebeurt wel onder bepaalde voorwaarden. Het is voor de cliënt nog niet de ideale situatie, maar het voordeel is dat er wel zorg wordt geboden. Deze tijdelijke oplossing biedt garantie dat de wensen van de cliënt uiteindelijk vervuld worden. Als planner is het belangrijk om te laten weten dat je ermee bezig bent en dat, zodra er ruimte is, de cliënt het gewenste plekje kan opvullen.

Daarnaast bewaak je met een groeiroute de productiviteit van de huidige routes. Door niet te sleutelen aan goede, bestaande routes, voorkom je dat je productiviteit moet inleveren. Je geeft toe aan het feit dat één route minder productief is. Maar daardoor is het mogelijk om de rest van je routes in stand te houden.

Een bijkomend voordeel, voor jou als planner, is dat een groeiroute de nodige flexibiliteit creëert. Een groeiroute geeft de mogelijkheid om wat te schuiven en (nieuwe) cliënten tijdelijk aan deze groeiroute toe te voegen. Zo voorkom je dat een cliënt zonder zorg komt te zitten.

Groeiroute in 3 stappen

Stap 1. Opsporen van knelpunten in de route

Er zijn vaak twee redenen waarom een cliënt tijdelijk in een groeiroute wordt geplaatst.

  1. Er is nog geen plek vrij binnen een vaste route die aansluit op de wensen van de cliënt.
  2. De cliënt wordt tijdelijk in de groeiroute geplaatst, omdat het toevoegen van de cliënt aan de bestaande route kan leiden tot het instorten van de productiviteit dan deze route. Zo kan de productiviteit verminderen wanneer de cliënt te ver uit de route ligt, wat voor de medewerker veel reistijd kost.

Stap 2. Meest ‘ideale’ groeiroute opzetten

Besef je dat een groeiroute nooit een hele productieve route is. Ook de cliënt weet dat er nog niet aan alle wensen kan worden voldaan, maar dat dit van korte duur is. Schuiven binnen een groeiroute is dus wel enigszins mogelijk.

Stap 3. Verplaatsen naar een bestaande route

Het uiteindelijke doel is om alle cliënten een passende plek te geven in een bestaande, vaste route. Houd daarom goed overzicht van de voorkeuren van de cliënten binnen de groeiroute. Je kan hier dan gelijk op anticiperen wanneer er een passend plekje vrijkomt!

Terug naar de begrippenlijst