Begrippenlijst

Intramurale planning

Intramuraal betekent letterlijk: zorg binnen de muren van de instelling. Dat houdt in dat cliënten niet langer thuis, in hun eigen omgeving, wonen maar verzorgd worden in een zorginstelling, zoals een verpleeghuis of verzorgingshuis. Deze (woon)instelling biedt dag- en nachtzorg, hulpverlening en begeleiding. De vorm van zorg hangt af van de behoefte.

Om aan de eisen voor intramurale zorg te voldoen, moet er continu, 24 uur per dag, verpleging en/of zorg aanwezig zijn in de instelling.

Intramuraal vs. extramuraal

Intramuraal is het tegenovergestelde van extramuraal. Onder extramuraal verstaat men de zorg die de zorgvrager op afspraak in de praktijk van de hulpverlener krijgt, of de zorg die aan het huis van de cliënt wordt geleverd.

Voor de intramurale planning wordt de zorgvraag van de cliënten afgestemd op de formatie. Een duidelijk inzicht in het budget voor de personele kosten en de beschikbaarheid van medewerkers is daarbij van groot belang om de kwaliteit van zorg te bewaken. Het opzetten van een basisrooster is een goede start. Verzamel informatie over de vaste vrije dagen en weekenden van je medewerkers. Deze dagen staan vaak voor lange termijn vast. Het één keer ordenen van deze gegevens in een basisrooster scheelt je in het vervolg veel tijd en moeite.

Online portal

Hoewel alle medewerkers op dezelfde locatie werkt, is het rooster niet meer uitgeprint aan de muur te vinden. Volgens de wet op privacy is het niet meer toegestaan om het rooster uit te printen en zichtbaar te maken voor iedereen. Verwijs de medewerkers daarom naar het medewerkersportaal. In dit portaal kunnen ze zowel hun eigen rooster als het teamrooster inzien.

Terug naar de begrippenlijst