Begrippenlijst

Jaarurensystematiek

Bij een jaarurensystematiek (JUS) werken werknemers meer uren als het druk is en minder uren in tijden dat het minder druk is. De arbeidsduur wordt dus niet uitgedrukt in een aantal te werken uren per week, maar in een aantal te werken uren per jaar. Bij een voltijds dienstverband bedraagt de gemiddelde arbeidsomvang 1878 uur per jaar. De JUS maakt het mogelijk om werknemers in bepaalde periodes van het jaar meer uren te laten werken dan in andere periodes. Hierdoor ontstaan plus- en min uren. Hoe je hiermee omgaat, is vastgelegd in de cao.

Capaciteitsmanagement

Een JUS is onderdeel van capaciteitsmanagement en maakt het mogelijk om pieken en dalen in het arbeidspatroon op te vangen. Je kunt werktijd, vrije tijd en verlof gebalanceerd inplannen. In overleg met de werkgever en werknemer wordt het arbeidspatroon bepaald en ingepland. De verdeling van je netto-uren en vakantie-uren moeten goed verdeeld zijn over het jaar en wordt vastgelegd in een jaarurenovereenkomst.

Voordelen van jaarurensystematiek

De personeelstekorten in de zorg werden de afgelopen jaren pijnlijk duidelijk. Dit zorgde vaak voor capaciteitsproblemen. Het is dan belangrijk om keuzes te maken die zowel goed zijn voor de sector en de organisatie als voor de zorgmedewerkers. Door de inzet van JUS wordt het mogelijk om op een flexibele wijze om te gaan met bedrijfsvoering en personeelsinzet. Hiermee verhoog je flexibiliteit en efficiency binnen de zorg. Dit kan dus een goede oplossing bieden voor onvoorspelbare situaties en personeelstekorten. Met JUS wordt de werktijdcapaciteit van de werknemers beter benut.

Een voordeel voor de medewerker is dat het salaris wel gelijk blijft. Alleen de uren is elke week en maand anders. Een mogelijk nadeel van deze systematiek is dat medewerkers onrust ervaren als zij veel uren ‘in de min’ komen. Belangrijk om te weten is dat werkgevers geen vrij spel krijgen met het inplannen van deze uren. Ze moeten wel de regels van de arbeidstijdenwet hanteren.

Terug naar de begrippenlijst