Begrippenlijst

Persoonsgerichte zorg

Persoonsgerichte zorg is een manier om zorg op maat te bieden. De kern hiervan is dat iedere cliënt andere wensen en voorkeuren heeft waar zoveel mogelijk rekening mee wordt gehouden. Denk aan specifieke zorg en ondersteuning, op specifieke tijden, door specifieke medewerkers.

Centraal staat de vraag: Wat heeft deze cliënt in het bijzonder nodig om zo goed mogelijk geholpen te worden? Het zit hem vaak in de kleine dingen. Sommige cliënten zijn bijvoorbeeld gebaat bij één vaste medewerker, waar anderen juist graag meerdere gezichten zien. Persoonsgerichte zorg gaat om het meenemen van de specifieke wensen van de cliënt, los van de zorg die er geleverd moet worden. Het belang van persoonsgerichte zorg is dat je als zorgverlener niet per se de aandoening centraal stelt, maar de persoon zelf.

Wensen en voorkeuren

Wensen van cliënten kunnen erg verschillen. Zo is het makkelijker te realiseren dat er iedere dag rond hetzelfde tijdstip iemand langs komt, dan dat wanneer iedere dag dezelfde medewerker langs moet komen. Ook kunnen wensen en voorkeuren veranderen. De planner heeft hier in de praktijk weinig zicht op. De terugkoppeling van de medewerker is daarom een belangrijk onderdeel om op de hoogte te blijven van de wensen van de cliënt. Hij of zij is namelijk degene die bij de cliënt thuiskomt en face-to-face contact heeft.

Belang van persoonsgerichte zorg

Persoonsgerichte zorg draagt bij aan tevreden cliënten, familieleden en zorgverleners, want deze zorg houdt rekening met persoonlijke behoeften en wensen. Het biedt ruimte voor zorg en ondersteuning op maat. Hierdoor neemt de kwaliteit van zorg toe en kunnen cliënten beter functioneren is hun dagelijks leven.

Terug naar de begrippenlijst