Begrippenlijst

Wet Arbeidsmarkt in Balans

De WAB (Wet Arbeidsmarkt in Balans) is op 1 januari 2020 van start gegaan. Deze wet moet vast personeel aantrekkelijker maken voor werkgevers. Werknemers met een vast contract hebben vaak betere arbeidsvoorwaarden en meer rechten dan flexmedewerkers. De regering wil de kloof tussen vaste contracten en flexibele contracten kleiner maken door deze oproepkrachten meer zekerheid te geven.

Naast het creëren van meer zekerheid voor flexkrachten heeft de WAB ook als doel om het aannemen van vast personeel weer aantrekkelijk te maken.

Vaste dienst als uitgangspunt

Het belangrijkste van de ‘nieuwe’ WAB is dat het aantrekkelijker wordt gemaakt om werknemers in vaste dienst te nemen. Een van de regelingen die hiervoor moet zorgen is de verlenging van de proeftijd. Ook de ketenregeling, de opeenvolging van tijdelijke contracten, wordt verruimd naar drie aansluitende tijdelijke contracten in drie jaar in plaats van in twee jaar. Daarnaast is er een extra mogelijkheid tot ontslag bij gekomen: de zogeheten cumulatiegrond. Deze nieuwe regeling maakt de samenhang van meerdere kleine punten een gegronde aanleiding voor het vormen van ontslag. Denk bijvoorbeeld aan de combinatie van: frequent ziekteverzuim, onvoldoende functioneren, verwijtbaar handelen of nalaten van de werknemer en/of een verstoorde arbeidsverhouding.

Flexibel ligt meer vast

Daarnaast zijn werkgevers verplicht de werknemers met een nulurencontract jaarlijks een contract aan te bieden met vaste uren. Flexibiliteit ligt dus meer vast. Dit urenaanbod moet bestaan uit het gemiddelde van het aantal gewerkte uren in het afgelopen jaar. Daarnaast moeten medewerkers minimaal 4 dagen van tevoren worden opgeroepen voor een dienst. Wordt de oproep tot werken toch korter dan vier dagen van tevoren afgezegd, dan ben je als werkgever verplicht de oproepkracht alsnog uit te betalen.

Flexibel wordt duurder

Tot slot is de WW-premie voor medewerkers met een tijdelijk contract, met ingang van de WAB, gestegen. Hiermee wordt flexibel dus duurder. Tegenwoordig betaal je voor personeel met een tijdelijk contract 5 procent meer WW-premie, dan voor personeel met een vast contract. Dit vormt dus een bijkomende financiële prikkel voor werkgevers om medewerkers een vast contract aan te bieden!

Terug naar de begrippenlijst