Begrippenlijst

Flexpool coördinator

Het is de taak van de flexpool coördinator om met behulp van de flexpool de gaten in de planning op te vullen. Als flexpool coördinator ben je dan ook voornamelijk bezig met de ad hoc planning. Hoe je als roosterplanner zoveel mogelijk vooruit probeert te plannen, bekijk je als flexpool coördinator van dag tot dag welke diensten er open staan en hoe je deze kan opvullen. Met jouw takenpakket draag je zorg voor een efficiënte en goede inzet van de flexpool.

Daarnaast is een flexpool coördinator verantwoordelijk voor de medewerkers in de flexpool en begeleidt hen ook. Een flexpool coördinator staat in nauw contact met teamleiders, bewaakt de kwaliteit van de dienstverlening vanuit de flexpool en handhaaft gemaakte afspraken en richtlijnen.

Hoe ziet een dag voor en flexpool coördinator?

Vaak begint een dag met een dagstart. Alle teamleiders verzamelden zich op kantoor en de stand van zaken wordt kort door. Wie is er ziek? Zijn alle teams rond? Als planner is dit enorm handig. Zo kom je er nooit in de loop van de dag pas achter dat je personeel te kort komt.

Andere taken van een flexpool coördinator kunnen zijn:

  • Adviseren over de personele inzet met betrekking tot flexibiliteit;
  • Begeleiding van de (nieuwe) medewerkers in de flexpool;
  • Nauw contact met de teamleiders;
  • Fiatteren van uren in de flexpool;
  • Maken van / input leveren voor een capaciteitsplanning;
  • Kwaliteit, afspraken en richtlijnen handhaven.
Terug naar de begrippenlijst