Begrippenlijst

Flexpool

Een flexpool bestaat uit een groep flexmedewerkers die je kan oproepen in tijden van personeelstekort. In de thuiszorg maken planners hier regelmatige gebruik van voor het opvullen van diensten tijdens piekmomenten. Een bijkomend voordeel van een flexpool is dat je ook weer makkelijk kan afschalen als de extra hulp niet meer nodig is.

Er zijn een hoop onvermijdelijke situaties die in elk team voorkomen. Met een flexpool kan je je daar wel op voorbereiden. En dat is nodig, want de zorg gaat altijd door.

Wanneer kan je een flexpool gebruiken?

  • (Langdurig) zieken
  • Zwangerschapsverlof
  • Vakantie- en feestdagen
  • Verlaging van de werkdruk
  • Opstarten van een nieuwe vestiging
  • Tijdbesparing bij het maken van een rooster

Kleine vs. grote organisaties

De flexibele schil kun je op verschillende manieren opbouwen. Hier wordt onderscheid gemaakt tussen kleinschalige en grotere organisaties. Kleinschalige woonvoorzieningen of organisaties hebben een flexibele schil rondom het vaste team. Deze bestaat vaak uit oud stagiaires en -leerlingen, vakantiekrachten en medewerkers met een kleiner contract. Grotere organisaties hebben meestal een eigen flexpool.

Kenmerken

Eén van de belangrijkste kenmerken van een flexpool is een ‘hoge bereidheid’. Hiermee bedoelen we dat de mensen in de pool graag voor elkaar klaarstaan. Daarnaast weet iedereen wat de verwachtingen zijn. Het is duidelijk wie de diensten uitzet en wanneer. Ook weten de flexmedewerkers wanneer er een reactie wordt verwacht.

Essentieel voor een goede flexpool is de binding met de organisatie. Medewerkers die zich verbonden en verantwoordelijk voelen voor de organisatie, zijn meer bevlogen in hun werk.

Diversiteit houdt in dat er voor alle soorten diensten wel iemand is. Als planner kan je veel geld besparen door een medewerker met de juiste deskundigheid op de juiste dienst te zetten.

Tips

Bespaar niet op de software van een flexpool. Goed werkende software kan jou erg ondersteunen in het planproces. Investeer tijd en aandacht in het kiezen van goede software en in het leren van het gebruik ervan. Evalueer en analyseer tot slot regelmatig. Vaak komen flexteams er niet aan toe, maar toch is het wijs om af en toe even stil te staan.

Terug naar de begrippenlijst