Begrippenlijst

Thuiszorg

Thuiszorg is hulp en zorg bij de cliënt thuis. Een thuiszorgorganisatie biedt verschillende soorten hulp en zorg. Denk bijvoorbeeld aan hulp bij het douchen, opstaan uit bed en eten. Of verzorging van een wond, stomazorg en injecties geven. Begeleiding in het dagelijks leven valt ook onder thuiszorg, zoals hulp bij de administratie, leren om het huishouden zelf te doen of samen werken aan meer sociale contacten. Ook hulp bij het huishouden valt onder de thuiszorg, denk dan aan dagelijkse klussen zoals schoonmaken, opruimen, koken en de was doen.

Zorgwetten

De hulp kan vanuit verschillende zorgwetten geregeld worden. Het is afhankelijk van de situatie welk soort thuiszorg vergoed wordt en vanuit welke wet dat gebeurt.

Een eerste mogelijkheid is vanuit de Wet Langdurige Zorg (WLZ). Deze wet geldt voor cliënten die blijvende intensieve zorg nodig hebben (24 uurszorg). Er moet altijd iemand in de buurt zijn om ernstige problemen te voorkomen.

De vergoeding kan ook vanuit de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO) en zorgverzekering komen. Als de cliënt niet in aanmerking komt voor zorg vanuit de WLZ dan kan thuiszorg vergoed worden door de gemeente (WMO) en/of de zorgverzekeraar.

  • Begeleiding in het dagelijks leven valt dan onder de WMO;
  • Huishoudelijke hulp valt dan onder de WMO;
  • Wijkverpleging is verpleging en verzorging thuis bij een kwetsbare gezondheid vanwege een medische aandoening. Dit valt onder de zorgverzekering.

Voordelen van thuiszorg

Het ontvangen van thuiszorg kent vele voordelen. Het is niet alleen financieel voordelig voor de overheid, maar het is voornamelijk een groot voordeel voor de cliënt zelf. De cliënt ontvangt namelijk de zorg die hij of zij nodig heeft in de eigen comfortabele en veilige omgeving. De thuiszorg garandeert dat de cliënt wordt verzorgd door een professional. Het doel van de thuiszorg is dan ook om ervoor te zorgen dat de cliënt zo lang mogelijk zelfstandig thuis kan blijven wonen. Door het aanbieden van de gewenste thuiszorg aan huis, is dit in geel gevallen ook mogelijk.

Terug naar de begrippenlijst