Begrippenlijst

Mantelzorger

Een mantelzorger is een naaste (familielid, vriend, kennis of buurtgenoot) die de zorg voor een chronisch zieke, gehandicapte en/of hulpbehoevende uitvoert. Kenmerkend is de reeds bestaande persoonlijke band tussen de mantelzorger en zijn of haar naaste. Mantelzorg is meer dan alleen de alledaagse zorg voor elkaar. Je bent mantelzorger als je iemand lange tijd – onbetaald – veel zorg geeft. Deze zorg is meer dan je normaal gesproken van elkaar kunt verwachten. Dankzij deze zorg is minder of geen thuiszorg nodig.

Mantelzorg is alle hulp aan een hulpbehoevende door iemand uit diens directe sociale omgeving. Ook minder intensieve hulp, de hulp aan huisgenoten en de hulp aan instellingsbewoners vallen hieronder.

Mantelzorg bestaat bijvoorbeeld uit:

  • Begeleiding;
  • Toezicht en gezelschap houden;
  • Hulp bij dagelijkse activiteiten zoals het huishouden en de administratie;
  • Persoonlijke verzorging, zoals aankleden.

Mantelzorg is onbetaalde hulp en kan nooit als een verplichting worden opgelegd. Hulp aan mensen zonder gezondheidsbeperkingen, zoals oppassen op gezonde kleinkinderen, valt buiten de definitie.

Mantelzorg vs. vrijwilligerswerk

Mantelzorg is geen vrijwilligerswerk. Vroeg of laat komt bijna iedereen te maken met mantelzorg: je bent mantelzorger, je wordt mantelzorger of je (hebt) in de toekomst hulp van een mantelzorger nodig. Mantelzorgers zorgen soms 24 uur per dag, ze kunnen hier niet zomaar mee stoppen en ze verrichten soms verpleegkundige handelingen.

Een groot verschil met vrijwilligerswerk is dat vrijwilligers ervoor kiezen om te zorgen. Bij de start is er meestal (nog) geen emotionele band. Vrijwilligers verlenen hun zorg voor een beperkt aantal uren en kunnen hier op eigen initiatief mee stoppen. Zorgvrijwilligers werken in georganiseerd verband voor een organisatie en verrichten zelden verpleegkundige handelingen.

Terug naar de begrippenlijst