Begrippenlijst

Roosterbeleid

Het roosterbeleid is een soort handboek voor de organisatie. Natuurlijk stellen de contracten, de arbeidstijdenwet en de cao de kaders waar rekening mee gehouden moet worden, maar binnen deze kaders is nog genoeg speelruimte. Afspraken en regels over het rooster (en de uitvoering hiervan) leg je vast in het roosterbeleid.

Denk hierbij aan de volgende onderwerpen:

  • Visie van de organisatie en het team
  • Verantwoordelijkheden
  • Interpretatie van de wet/-regelgeving
  • Duurzaam roosteren
  • Verzuim
  • Vakantie, verlof en feestdagen
  • Accorderen van uren

Een roosterbeleid schept duidelijkheid voor alle betrokken medewerkers. Het creëert uniformiteit in de werkwijze van medewerkers. Ook ziet het erop toe dat de inzet van de medewerkers inzet in lijn is met de visie van de organisatie. Een roosterbeleid is veel meer dan een ‘lijstje regels’. Het geeft kleur aan de zienswijze van de organisatie, maar tegelijkertijd kunnen medewerkers ook zelf hun visie inbrengen.

Aanpassingen: wel of niet doen?

Een roosterbeleid wil je het liefst zo min mogelijk aanpassen. Je hebt namelijk al verwachtingen geschept. Het uitgangspunt is om zo weinig mogelijk te veranderen aan de huidige regels en afspraken. Maar er zijn situaties waarin het toch verstandig is om opnieuw naar het beleid te kijken. Denk bijvoorbeeld aan een organisatie- of cultuurverandering.

Huidige regels en afspraken

Bij het opzetten van een sterk roosterbeleid is het belangrijk om een goede analyse te hebben van de bestaande regels en afspraken. Denk aan de roostermethodiek, de bruto-netto berekening, het vakantiebeleid, het verlofbeleid en veelvoorkomende Arbeidstijdenwet-overtredingen. Vergeet bovendien niet de individuele afspraken van de medewerkers. Betrek daarnaast niet alleen de manager in de opzet, maar ook de medewerkers en eventueel andere planners binnen de organisatie. Door inspraak en participatie komen knelpunten naar boven en creëer je een representatief draagvlak.

Terug naar de begrippenlijst