Begrippenlijst

Wijkverpleging/wijkverpleegkundige

Wijkverpleging is de verpleging en verzorging thuis. Wijkverpleging is mogelijk wanneer de gezondheid van de cliënt kwetsbaar is of snel kan veranderen, maar diegene wel thuis kan blijven wonen.

Onder verpleging wordt bijvoorbeeld wondverzorging, het klaarzetten en/of toedienen van medicijnen, stomazorg en de zorg bij een katheter verstaan. Bij verzorging wordt bijvoorbeeld hulp bij het aan- en uitkleden, het wassen en douchen en de verzorging van de huid bedoeld.

Andere taken van de wijkverpleegkundige zijn:

  • Het coördineren van de zorg
  • Veranderingen in uw situatie signaleren
  • Coachen (bijvoorbeeld ondersteuning bij zelfmanagement)
  • Preventieve zorg om gezondheidsproblemen te voorkomen

De zorg wordt geleverd in de eigen omgeving. Dat kan zijn thuis, maar ook bijvoorbeeld op werk of op de dagbesteding.

Aanvragen van wijkverpleging

Voor het aanvragen van wijkverpleging is geen verwijzing van de huisarts nodig. Er kan door de cliënt (of familie etc.) zelf contact op worden genomen met een wijkverpleegkundige. Wijkverpleging kan worden aangevraagd als de cliënt ‘geneeskundige zorg’ nodig heeft. Dat is verpleging of verzorging vanwege een medische aandoening. Wijkverpleging is ook mogelijk als de gezondheid van de cliënt snel kan veranderen en/of verslechteren.

De wijkverpleegkundige stelt vast welke zorg de cliënt nodig heeft. Er wordt daarbij niet alleen gekeken naar de hoeveelheid verpleging en verzorging, maar ook naar andere hulp. Bijvoorbeeld huishoudelijke ondersteuning via de gemeente. De wetgeving stelt geen maximum aan het aantal uren dat vergoed kan worden vanuit de zorgverzekering. Per cliënt wordt natuurlijk goed bekeken wat nodig is.

 Via twee routes

Wijkverpleging kan op twee manieren geleverd en betaald worden. Allereerst via de Zorg In Natura (ZIN). Een thuiszorgorganisatie regelt alles voor u en wordt betaald door de zorgverzekeraar.

Thuiszorg kan ook via het Persoonsgebonden Budget (pgb) geregeld worden. De cliënt kiest zelf de zorgverlener(s) en sluit met hen een contract af. De zorgverzekeraar stelt een budget beschikbaar waarmee de zorgverleners betaald worden.

Terug naar de begrippenlijst