Kenniscentrum

Bereikbaarheidsdiensten in de kraamzorg: welke wetten en regels gelden hiervoor? 

Als planner binnen de kraamzorg ontkomt je er bijna niet aan: de bereikbaarheidsdiensten. De bereikbaarheidsdiensten in de kraamzorg leveren de extra benodigde mankracht tijdens de avond en nacht. Bij deze diensten ben je als planner niet op locatie, maar sta je wel stand-by om aan de slag te gaan. 

Uiteraard zijn hier de nodige wetten en regels aan verbonden. In deze blog leggen we je uit wat een bereikbaarheidsdienst in de kraamzorg precies is en welk wetten en regels voor deze diensten gelden.

Team

Wat is een bereikbaarheidsdienst?

Het begrip bereikbaarheidsdienst zegt het eigenlijk al; de werknemer dient tijdens de dienst bereikbaar te zijn voor oproepen, maar hoeft niet aanwezig te zijn op de werkplek. Het is een bijzondere vorm van consignatie (pieperdienst). Echter is een bereikbaarheidsdienst, anders dan consignatie, alleen specifiek binnen de zorg toegestaan.

Bereikbaarheidsdienst en consignatie

Voor bereikbaarheidsdiensten in de zorg gelden specifieke regels die voor een groot deel overeenkomen met de regelgeving voor consignatie. In de praktijk bestaat er vaak verwarring over deze twee termen.

Een bereikbaarheidsdienst wordt opgelegd wanneer een oproep redelijkerwijs te verwachten is, bijvoorbeeld tijdens de avond of nacht. In de kraamzorg is dit altijd het geval omdat de geboorte van een baby niet goed te voorspellen is.

Bij consignatie wordt een werknemer alleen voor onvoorziene omstandigheden opgeroepen, bijvoorbeeld een slotenmaker die in het weekend een slot komt vervangen. Daarnaast kan consignatie een hele week duren. Een bereikbaarheidsdiensten duurt maximaal 24 uur, met uitzondering van het weekend.

Toepassing bereikbaarheidsdienst, mag dat zomaar?

Uiteraard kan een kraamzorgorganisatie niet zomaar bereikbaarheidsdiensten inplannen. Een bereikbaarheidsdienst kan bijvoorbeeld niet worden opgedragen aan kraamverzorgenden. Voor werknemers die planningswerkzaamheden uitvoeren is het wel toegestaan. Hier is een collectieve regeling wel noodzakelijk. Dat kan een cao zijn, maar ook een schriftelijke overeenstemming tussen de werkgever en het medezeggenschapsorgaan.

TZP - Rooster

Let op voor ATW-overtredingen

Het inplannen van bereikbaarheidsdiensten kan gemakkelijk leiden tot een overtreding van de arbeidstijdenwet. In de kraamzorg is maximaal 13 uur arbeidstijd toegestaan per 24 uur.  Bij een dagdienst van 8 uur mag dan bijvoorbeeld maximaal 5 uur aan arbeidstijd tijdens de bereikbaarheidsdienst volgen.

Iedere oproep tijdens de bereikbare periode telt daarbij als arbeid. Dat kan dus ook alleen een telefoontje zijn, zonder dat de werknemer fysiek aanwezig moet zijn op de werkplek. Daarnaast telt ook het woon- werkverkeer mee als arbeidstijd. Je komt dus al snel aan dit maximum.

Artikel geschreven door
Gerelateerd
Kenniscentrum