Kenniscentrum

Plannen met precisie: zo maak je een succesvolle capaciteitsplanning in de thuiszorg

In de wereld van thuiszorg is een goede capaciteitsplanning van groot belang. Deze planning stelt thuiszorginstellingen in staat om zo goed mogelijk gebruik te maken van het beschikbaar personeel en de middelen, en tegelijkertijd te voldoen aan de groeiende vraag naar de juiste zorg. Het is natuurlijk menselijk om fouten te maken, ook bij het maken van een capaciteitsplanning.

In deze blog vertellen we je hoe je door slim gebruik te maken van data, flexibiliteit en realistische personeelsinschattingen veelvoorkomende fouten bij het maken van een capaciteitsplanning kunt voorkomen.

Gebruik data als leidraad

Als thuiszorgplanner kun je nauwkeurig een planning maken door gebruik te maken van de beschikbare data. Door te kijken naar historische gegevens, trends en seizoensgebonden patronen, kun je de toekomstige vraag goed voorspellen. Het gebruik van software en forecastingtools maakt deze taak extra makkelijk. Met data gestuurde inzichten kun je snel inspelen op piekmomenten en de capaciteit hierop afstemmen.

Plannen met precisie: zo maak je een succesvolle capaciteitsplanning in de thuiszorg

Blijf in lijn met wet- en regelgeving

Houdt bij het opstellen van een capaciteitsplanning rekening met de wet- en regelgeving. Denk hierbij bijvoorbeeld aan de Arbeidstijdenwet. Ongeplande wijzigingen in het rooster kunnen leiden tot overtredingen van deze wet. Daarnaast worden er soms ook bewust regels genegeerd vanwege de nood van zorgverlening.

Dat kan natuurlijk gebeuren, maar op de langere termijn gaan zulke overtredingen problemen opleveren. Zowel voor het naleven van wet- en regelgeving als voor de kwaliteit van zorg die medewerkers leveren. Let dus goed op de regels bij het maken van een capaciteitsplanning!

Maak realistische personeelsinschattingen

Het is verleidelijk om uit te gaan van een constante personeelsbezetting, maar in de praktijk kan dit erg veranderen door bijvoorbeeld vakanties, ziekteverlof en opleiding. Maak daarom een realistische schatting van de beschikbare personeelscapaciteit. Neem liever een wat ruimere schatting om teleurstelling in een later stadia te voorkomen.

Betrek cliënten en medewerkers

Bij het opstellen van een capaciteitsplanning, is het ook van belang om rekening te houden met de behoeften en verwachtingen van zowel cliënten als medewerkers. Alleen vertrouwen op de cijfers kan leiden tot ontevredenheid. Het betrekken van cliënten en medewerkers in het opstellen van een capaciteitsplanning kan handige inzichten opleveren.

Plannen met precisie: zo maak je een succesvolle capaciteitsplanning in de thuiszorg

Hou je planning flexibel

Het is beter om je capaciteitsplanning niet direct over te nemen in je huidige planning. Dit laat weinig ruimte over voor onvoorziene omstandigheden. Creëer in plaats daarvan een flexibele planning die gemakkelijk kan worden aangepast wanneer er onverwachte gebeurtenissen plaatsvinden. Het onderhouden van korte lijntjes met het management is hierbij belangrijk, zodat zij op tijd wijzigingen in de omstandigheden aan je doorgeven.

Evalueer en pas aan waar nodig

Evalueer regelmatig de capaciteitsplanning op basis van de cijfers en de feedback van cliënten en medewerkers. Pas de capaciteitsplanning aan op basis van nieuwe informatie, veranderende behoeften en mogelijkheden tot verbetering. Door regelmatig te evalueren, zorg je voor een voortdurende optimalisatie van de capaciteitsplanning in de thuiszorg!

Meer informatie over een capaciteitsplanning

Een capaciteitsplanning is een handige tool om vraag en aanbod op elkaar af te stemmen. Maar in welke situaties komt een capaciteitsplanning echt goed van pas? In deze blog vertellen we je in welke 5 gevallen je zeker een capaciteitsplanning nodig hebt.

Artikel geschreven door
Gerelateerd
Kenniscentrum