Kenniscentrum

Cao en wetgeving in de kraamzorg

Een goede planning maken is soms best een uitdaging. Er zijn veel verschillende factoren waar je rekening mee moet houden. Welke wetten gelden er in de kraamzorg en wat zegt de cao erover?  

In een webinar over de cao en wetgeving in de kraamzorg vertelde Rita Schouten over onderwerpen die voor jou als kraamzorgplanner belangrijk zijn, zoals de werktijden, wachtdiensten, verlof en nachtdiensten. De belangrijkste punten hebben we in deze blog voor je op een rijtje gezet.

Werk en rusttijden

De maximale arbeidsduur in de kraamzorg is 36 uur per week en 8 uur per dienst. Kenmerkend voor de kraamzorg is de onvoorspelbaarheid. Incidenteel mogen er daarom soms ook uitzonderingen worden gemaakt op regels. Zo ook voor de maximale uren per dienst. Onvoorziene omstandigheden zoals bijvoorbeeld een bevalling, kan bij uitzondering resulteren in een dienst van maximaal 10 tot 12 uur.

TZP - Rooster

Bij het vaststellen van werktijden moet je je als planner houden aan de minimale rusttijden. Elke kraamverzorgende dient een onafgebroken rusttijd in elke aaneengesloten periode van 7 × 24 uur van tenminste 36 uur te krijgen, of in elke aaneengesloten periode van 9 x 24 uur een onafgebroken rusttijd van tenminste 60 uur. Ook hier gelden uitzonderingen op zoals de mogelijkheid om de rusttijd eenmalig te verkorten tot 32 uur in elke periode van vijf achtereenvolgende weken.

Wist je dat er sinds 1 januari 2019 jaarlijks met kraamverzorgenden van 57+ moet worden overlegd over het werken in de avond/nacht en de frequentie daarvan? Het is vanaf die leeftijd namelijk niet meer verplicht om deze diensten te draaien.

Vrije weekenden

Als kraamverzorgende ben je jaarlijks in ieder geval 22 weekenden vrij. Je kan verzoeken om minder vrije weekenden in te plannen, echter dit kan nooit minder zijn dan 17 vrije weekenden per jaar. Als je uitsluitend werkzaam bent in de weekenden, worden hier afwijkende afspraken over gemaakt.

Cao Kraamzorg

De gehele cao kraamzorg tot in detail lezen?

Wachtdiensten

Als je als kraamverzorgende werkt kan je werkgever wachtdiensten aan je opdragen, het accepteren hiervan leidt altijd tot vergoeding. Je bent dan wel verplicht om aan de oproep van een kraamzorgorganisatie te voldoen. Als je opgeroepen wordt, moet je dus bijvoorbeeld naar de bevalling gaan. Echter mag deze wachtdienst niet worden opgedragen aan kraamverzorgende tijdens hun onafgebroken rust.

Wil je meer weten over de voorwaarden van deze wachtdiensten en de vergoeding hiervan? Kijk dan hier het gehele webinar terug.

Vakantie

Bij een contract van 36 uur per week heeft de kraamverzorgende recht op 144 wettelijke en 80 bovenwettelijke doorbetaalde vakantie-uren. Daarnaast is er recht op 35 extra bovenwettelijke vakantie-uren mocht de werkgever daar voor kiezen. Als werkgever kan je de gewenste opname hiervan voor een bepaalde periode afwijzen als de belangen van de organisatie zich hiertegen verzetten.

Vanaf 1-1-2019 verjaren de wettelijke vakantie-uren 6 maanden na de laatste dag van het kalenderjaar waarin deze zijn opgebouwd. De bovenwettelijke en extra-bovenwettelijke vakantie-uren verjaren vijf jaar na de laatste dag van het kalenderjaar waarin deze zijn opgebouwd.

Wil een kraamverzorgende vrij zijn op een ingeroosterde werkdag die samenvalt met een feestdag? Ook dan neemt zij vakantie-uren op. Werkt de kraamverzorgende op vaste dagen en valt deze dag samen met een feestdag? Dan bestaat de mogelijkheid om op een andere dag te werken. Er hoeven dan geen vakantie-uren worden opgenomen voor deze feestdag. Voor alle dagen geldt dat de kraamverzorgende alleen vakantie-uren kan opnemen als de aard van de werkzaamheden dit toelaten.

Wist je dat? Als een kraamverzorgende na de 16e van de maand in dienst komt, de gehele maand al meetelt voor opbouw van vakantie-uren. Ook als je na de 15e van de maand uit dienst gaat, telt de hele maand nog mee.

ThuiszorgPlanners met hart voor de zorg

Verlof

Vakantie-uren zijn ook bedoeld voor verlof vanwege bijzondere persoonlijke omstandigheden en wettelijke verplichtingen. Dit betekent dat vakantie-uren onder andere moeten worden inzet voor:

  • huwelijk;
  • registratie van partnerschap;
  • verhuizing;
  • huwelijksjubilea.

Bij voorkeur ga je voor een bezoek aan een (tand)arts/specialist buiten werktijd. Indien het niet mogelijk is, bijvoorbeeld bij spoed, hoeft een kraamverzorgende geen vakantie-uren op te nemen voor een bezoek aan een (tand)arts/specialist onder werktijd. Daarnaast hoeven er ook geen vakantie-uren op te worden genomen als er regelingen moet worden getroffen om zorg voor een zieke in het gezin te regelen. Daarvoor geldt een maximum van 24 uur verlof per kalenderjaar met behoud van salaris ongeacht de arbeidsduur. Mocht dit niet toereikend zijn, dan kan de kraamverzorgende zich beroepen op het recht op onbetaald verlof mits er wordt voldaan aan de voorwaarden van de Wet Arbeid en Zorg.

Concluderend

Al met al zijn er dus redelijk wat regels en wetten waar je rekening mee moet houden in de kraamzorg. Sommige zijn voor de hand liggend, andere zijn wellicht nieuw voor je.

Artikel geschreven door
Gerelateerd
Kenniscentrum