Kenniscentrum

Centraal of decentraal plannen: wat past er het best binnen de thuiszorg?

Heb je een vaste planner in dienst of is plannen meer een taak die werknemers oppakken naast hun zorgfunctie? Veel organisaties staan voor de keuze of zij centraal of decentraal willen plannen. Dit is ook een dilemma dat speelt in de thuiszorg. Beiden hebben verschillende kanten met zijn eigen voor- en nadelen.  

We praten over decentraal plannen als het gedaan wordt door zorgteams zelf. Dit is vrijwel altijd door iemand die, naast het werk in de zorg, plannen als extra taak erbij heeft gekregen. Dit zijn meestal zorgteams die naast hun rooster ook andere ondersteunende taken op zich nemen. Er wordt gesproken over centraal plannen wanneer hier specifieke aparte functies voor zijn aangesteld. Dit is vaak hun enige taak en zij zijn hiervoor opgeleid.  

Beiden vormen van plannen hebben hun eigen voordelen. Benieuwd wat deze zijn? In deze blog vergelijken wij centraal en decentraal plannen met elkaar. 

Voordelen centrale planning 

Als je kiest voor centraal plannen, dan ligt de focus meer op de gehele zorgorganisatie. Deze centrale aansturing van planners leidt tot meer transparantie en uniformiteit. Als planners ziek zijn of verlof hebben, kunnen ze elkaar met een centrale planning vaak beter vervangen. De verschillen tussen de verschillende zorgafdelingen wordt kleiner, waardoor er een beter overzicht ontstaat over welke capaciteit er is op verschillende afdelingen.  

TZP - Rooster

Centraal plannen zorgt voor meer kwaliteit bij het plannen. Centrale planners hebben vaak namelijk meer kennis over plannen dan werknemers die hier niet eerder mee te maken hebben gehad. Doordat met een centrale planning ‘planner’ een officiële functie wordt, biedt dit de kans voor verdere professionalisering. 

Voordelen decentrale planning 

Als het plannen niet is geregeld vanuit één centrale plek, maar vanuit verschillende zorgafdelingen, dan is er meer gevoel bij wat er op de werkvloer gebeurt. Dit is belangrijk als er snel beslissingen gemaakt moeten worden. Kies dus voor een decentrale planning als er snel gereageerd moet worden op veranderende omstandigheden. Daarnaast is er bij een decentrale planning meer beslissingsbevoegdheid en creativiteit om zelf beslissingen te maken, wat kan leiden tot meer motivatie.  

Vergelijking centraal en decentraal 

Er zijn verschillende aspecten waarop de centrale planning verschilt van de decentrale planning. Planners vormen bij een centrale planning vaak meer uniformiteit, terwijl zij zich bij een decentrale planning meer bezighouden met de belangen van individuen, waardoor er vaak meer betrokkenheid is. 

Team

Dit kan ook problemen opleveren. Bij een decentrale planning komt het voor dat er een persoonlijke band is met de medewerkers die gepland worden. Het kan dan waardevol zijn om over te stappen naar een centrale planning. Er ontstaat dan meer afstand en persoonlijke zaken spelen minder een rol, waardoor het plannen vaak efficiënter gebeurt 

Welke keuze maak jij? 

Het blijft een lastige vraag: centraal of decentraal plannen? Beiden vormen zijn namelijk uiterste van elkaar. Het belangrijkst is om de zorgplanning af te stemmen op de situatie en de fase waar de zorg zich op dat moment in bevindt. Hou rekening met de organisatiecultuur en zoek naar de juiste manier van integratie. Om kwaliteit te behouden is het aan te raden het roosterbeheer centraal te regelen. Voor meer flexibiliteit plan je de werkroosters decentraal per afdeling.  

Of je nu kiest voor centraal of decentraal plannen; het belangrijkste is dat de planning goed georganiseerd is en dat processen helder en transparant geregeld zijn. Dan zal je als zorginstelling het best slagen om iedereen op de juiste manier in te plannen.  

Artikel geschreven door
Gerelateerd
Kenniscentrum