Kenniscentrum

Het 50e ThuiszorgPlanners webinar: plannen in een vogelvlucht

Het laatste ThuiszorgPlanners webinar van 2022 was tevens een jubileum editie, namelijk het 50e webinar! Tijdens dit drukbezochte webinar besprak Jim Heemskerk de onderwerpen van 2022. Van de vakantieplanning tot een basisrooster en van Excel tot Nedap Ons. Diverse onderwerpen passeerden de revue. 

In deze blog gaan we dieper in op een aantal van deze onderwerpen.   

De driehoek in de zorg 

Allereerst, de driehoeken. In de zorg staan deze driehoeken centraal. De driehoek verschilt per zorgbranche. Zo bestaat de driehoek in de wijkverpleging uit de wijkverpleegkundige, de planner en de verwerking in het systeem Nedap Ons. De WMO-driehoek omvat de gemeente, de zorgaanbieder en de klant. 

ThuiszorgPlanners met hart voor de zorg

Voordat je begint met de inrichting van het planbord is het belangrijk om alle betrokken neuzen dezelfde kant op te hebben staan. Om aan de cliëntvraag te voldoen moeten afspraken over het rooster overeenkomen bij alle drie de partijen.  

Inrichting Nedap Ons 

Naast de driehoek is Nedap Ons een veel gebruikt begrip in de zorgplanning. Nedap Ons is een plansysteem waar menig zorgplanner mee werkt. Nedap Ons is je beste vriend als je weet hoe je het systeem moet gebruiken. Zo houdt het systeem rekening met de cao; je krijgt een melding zodra een medewerker te weinig rusttijd heeft gehad tussen twee diensten. 

Daarnaast is het vervoermiddel volgens Jim een belangrijk aandachtspunt. Het soort vervoermiddel kan namelijk een vertekend beeld geven. Het vervoermiddel ‘auto’ staat ingesteld op vijftig km/h. Maar in een stedelijk gebied is dat nooit haalbaar. Jim geeft dan ook als tip om je vervoermiddel in een stedelijk gebied op ‘fiets’ te zetten. 

TZP - Rooster

Basisregels vakantieplanning 

De vakantieplanning van de zomer is de grootste puzzel onder zorgplanners. Wat komt er allemaal bij kijken, waar dien je rekening mee te houden en wat kan je leren van voorgaande jaren? 

Deadline vakantieaanvraag 

Een deadline voor de vakantieaanvraag is eigenlijk voor alle zorgorganisaties een must, zowel voor intramurale organisaties als voor de thuiszorg. 

Communiceer duidelijk de uiterste datum waarop medewerkers hun vakantieaanvraag schriftelijk moeten indienen. Je kan namelijk pas een vakantieplanning maken als alle vakantieaanvragen zijn ontvangen. Geef je als planner niet binnen twee weken een reactie, dan is de vakantie vastgesteld volgens de wensen van de werknemer. Een reactie is overigens ook: ‘ik heb hem in behandeling’. Je hoeft dus niet gelijk akkoord te gaan met de aanvraag. 

Cao 

In de cao VVT staat dat werknemers minstens drie weken aaneengesloten vakantie mogen, maar wist je dat dit niet in de zomerperiode hoeft te zijn? Medewerkers gaan hier vaak automatisch vanuit, maar dit is dus niet het geval. Drie weken vakantie in het voorjaar voldoet ook aan deze eis. 

Bezetting 

Zodra je alle vakantieaanvragen binnen hebt, ga je aan de slag met een basisrooster. In dit rooster stel je de minimale bezettingsgraad per afdeling en/of per functie vast. Daarbij is het belangrijk om in te schatten of de werkzaamheden in je teams af- of toenemen tijdens het hoogseizoen. Gegevens uit het verleden kunnen je hierbij helpen. De volgende stap is het invullen van het basisrooster aan de hand van de aanvragen. Zo zie je al vrij snel waar de knelpunten ontstaan en waar je dus extra personeel moet inschakelen. 

Team

Zelfsturende teams 

De rol van een zorgmedewerker is het zorgen voor mensen. Daarnaast is het mogelijk om taken te verdelen, bijvoorbeeld de planning. Zelfsturing betekent het verschuiven van rollen en taken. Taken als de planning, het huishouden runnen, bestellingen doen of het zorgen voor een mooie inrichting kan zeker door verzorgenden worden gedaan. 

De totale verantwoordelijkheid ligt bij het team, zelfsturing moet je met elkaar doen. Effect is dat jouw taak als planner daardoor meer sturend wordt.  

Divers webinar 

Het 50e webinar was een zeer divers en uitgebreid webinar waarbij verschillende onderwerpen even kort de aandacht kregen. Zo ging het onder andere nog over de duur en combinaties van routes in de wijkverpleging. Ook de inzet van externen, de rechten van medewerkers en de formatiebepaling werden besproken.  

Webinar terugkijken?

il je graag het hele webinar terugkijken? Dat kan! Vraag hier de terugkijklink aan.

Artikel geschreven door
Gerelateerd
Kenniscentrum