Kenniscentrum

Indicatie van het aantal kraamzorguren

Omgevingsfactoren en/of kindfactoren kunnen invloed hebben op het totaal aantal kraamzorguren waarop geïndiceerd wordt. De indicatie toont het gemiddelde aantal zorguren dat een gezin krijgt na de bevalling. Als planner is het jouw taak om deze uren goed te plannen en daarom heb je graag inzichtelijk waarom uren wel of niet zijn gekregen.  

Er zijn vier momenten van indicatie van het aantal kraamzorguren. Dit is tijdens de zwangerschap, na de bevalling en tijdens de eerste en tweede kraamperiode. In een webinar vertelt Rita Schouten uitgebreid over deze indicatiemomenten.

Het webinar terugkijken?

Vraag hier de terugkijklink aan.

Samenwerking met verloskundige

De samenwerking met de verloskundige is erg belangrijk bij de indicatie van het aantal kraamzorguren. Hier kan tijdens de zwangerschap al naar gekeken worden. Zijn er meer uren nodig vanwege een kwetsbare situatie of bijzondere gezinssituatie? Dan kan het zo zijn dat de verloskundige al in een vroeg stadium contact opneemt met de kraamzorgorganisatie. Hierdoor is duidelijk dat een intake eerder ingepland moet worden. Ook in de kraamperiode moet er in overleg gekeken worden naar wat wel of niet haalbaar is wat betreft verzoeken voor herindicatie.

Communicatie met de cliënten

Bij het plannen van de uren is het belangrijk dat er goede communicatie met de cliënten is. Breng hen op de hoogte van veranderingen, bijvoorbeeld door feestdagen. Op de website staat meestal vermeld dat er bij drukte altijd de drie wettelijk verplichte zorguren per dag worden gegeven. In de praktijk blijkt dat hier wel eens overheen gelezen wordt.

Het is dan belangrijk om met de drukte in de vakantieperiode, maar ook met feestdagen, nog eens uit te leggen hoe het precies zit met de zorguren. Dat kan prima bij het intakegesprek of via een aparte mailing of brief. Op deze manier kan je nog eens extra duidelijk maken aan de cliënt hoe dit in zijn werk gaat, zodat zij eventueel meer mantelzorg kunnen regelen.

TZP - Rooster

Expertise van de kraamverzorgende

Als planner is het belangrijk om mee te denken met de kraamverzorgende. Op deze manier ontstaat er een beter beeld van de gehele situatie. Bespreek bijvoorbeeld met de kraamverzorgende:

  • Wat kunnen we voor de moeder betekenen?
  • Hoeveel uur kunnen we meer bieden?
  • Wie kunnen we extra uren bieden en waar kunnen we de uren eventueel wat afschalen?

Het kan voorkomen dat er een verzoek vanuit het ziekenhuis komt om contact op te nemen met de planner met de vraag of zij meer uren kunnen indiceren bij het thuiskomen van de moeder. Bijvoorbeeld omdat het een heftige bevalling was en de moeder meer zorg nodig heeft. Je kunt dan contact opnemen met de verloskundige en eventueel vindt er een telefonisch akkoord plaats.

Verder nog belangrijk

Met betrekking tot het indiceren van de uren zijn de volgende punten ook belangrijk:

  • Eén achtste deel van de uren, per opname dag in het ziekenhuis, worden in mindering gebracht op de geïndiceerde uren. Waarbij de dag dat de baby is geboren als eerste opnamedag telt.
  • De dag van ontslag telt niet mee.
  • Er worden 45 basisuren gegeven bij kunstvoeding en 49 uren bij borstvoeding.
  • Maximale kraamzorg is mogelijk tot en met de tiende dag na de geboorte en dit bedraagt maximaal tachtig uur (de uren van het ziekenhuis worden meegerekend).
  • Het is afhankelijk van de aanvullende verzekering of de cliënt nog een eigen bijdrage moet betalen. Dit kan de cliënt in de eigen polisvoorwaarden nakijken.
  • Wees er alert op dat er bij couveuse of uitgestelde kraamzorg soms een extra akkoord vanuit de zorgverzekering nodig is. Laat de cliënt altijd goed navraag doen of dat nodig is. Let op: de vergoeding van kraamzorguren komt altijd uit de zorgverzekering van de moeder.

Het is dus belangrijk om hier rekening mee te houden. Zorg dat je als planner op de hoogte bent en doe alles in goed overleg met de verloskundige, de kraamverzorgende en de cliënt. Op deze manier zal de indicatie van het aantal kraamzorguren goed verlopen!

Artikel geschreven door
Gerelateerd
Kenniscentrum