Kenniscentrum

Sturen op min- en plusuren in de thuiszorgplanning

In de thuiszorg zie je het veel gebeuren: het ontstaan van uren boven en onder de gemaakte contractafspraken. Denk hierbij aan medewerkers die ziek zijn en daardoor uren mislopen of collega’s die deze uren opvullen en juist meer werken. Deze uren worden ook wel ‘min- en plusuren’ genoemd. In het ideale scenario staan alle uren op nul, maar hoe kan je hier als planner aan bijdragen?

In het 48e ThuiszorgPlanners webinar vertelde senior planner Jim Heemskerk over deze min- en plusuren. Hoe ontstaan deze uren? Maar nog belangrijker: hoe voorkom je ze? In deze blog leggen we je uit wat jij als planner kan doen om te sturen op min- en plusuren.

Medewerkers 100% inplannen

Medewerkers hebben vanuit de nieuwe cao, per 1 januari 2023, het recht om 100% ingeroosterd te worden. Hoewel dit dus nog niet officieel geldt, is het voor jou als planner wel de hoogste tijd om hiermee aan de slag te gaan. Los daarvan is het ook wat het rooster betreft verstandig om je hieraan te houden. Zo voorkom je bij voorbaat al min- of plusuren en loop je niet achter de feiten aan. Een goed begin is het halve werk!

Team

Roosters op tijd uitbrengen

Als medewerkers in de plus of in de min staan, is het de bedoeling dat dit gecompenseerd wordt door extra te werken of door juist extra vrije dagen op te nemen. Met name voor het extra werken van de medewerkers met min-uren geldt dat hoe eerder je het rooster uitbrengt, des te meer mogelijkheid zij hebben om hier gehoor aan te geven. Als je dit heel kort van tevoren doet, hebben medewerkers al allerlei privé-afspraken gepland.

Uren maandelijks bewaken

Je kan als planner, maar ook als manager gemakkelijk denken: ‘het is het probleem van de medewerker’. En dat is het deels ook, maar je hebt daar zeker als planner wel een functierol in. Het valt nou eenmaal onder jouw takenpakket om de medewerker hierop te wijzen. Maar ook planningsgewijs is het handig om een oogje in het zeil te houden, mocht je nog krachten tekortkomen, dan kan je medewerkers met min-uren benaderen.

TZP - Rooster

Maak gebruik van een cyclisch rooster

Verschuivingen in het rooster leiden tot min- en plusuren onder de medewerkers. Om deze verschuivingen te voorkomen, is het volgens Jim slim om gebruik te maken van een cyclisch rooster. Een cyclisch rooster is een individueel herhalend rooster en brengt veel voorspelbaarheid met zich mee, omdat iedereen weet waar hij of zij aan toe is. Wat op zijn tijd dus leidt tot minder min- en plusuren.

Rechten en plichten

Jim vertelde daarnaast ook nog over de diverse rechten en plichten van zowel de medewerker als de organisatie. Wist je bijvoorbeeld dat het een plicht van de organisatie is om de medewerker actief de kans te geven om zijn of haar min-uren in te halen? Als de medewerker te weinig is ingezet door toedoen van de werkgever worden de min-uren aan het einde van het jaar kwijtgescholden.

Het hele webinar terugkijken?

Dat kan! Hier kan je de terugkijklink aanvragen. 

Artikel geschreven door
Gerelateerd
Kenniscentrum