Kenniscentrum

Zo haal je maximale inkomsten uit je WMO-bedrijf

De tarieven in de WMO-zorg liggen erg laag. Dat is je vast niet ontgaan. En door diverse ontwikkelingen op de markt zoals arbeidskrapte wordt de druk op deze tarieven alleen maar groter. Hoe kan je hier als WMO-bedrijf handig op inspelen? Hoe haal je maximale inkomsten uit je WMO-bedrijf?

Tijdens het eerste webinar, van een reeks van 5, legt Sieds Rienks uit wat de huidige marktontwikkelingen zijn en waar de kansen liggen. De belangrijkste punten zetten we in deze blog voor je op een rij.

Het hele webinar terugkijken? Vraag dan hier de terugkijklink aan.

De huidige marktontwikkelingen

De zorg is continu in ontwikkeling, zowel positief als negatief. Een van de belangrijkste kenmerken van de huidige zorgsector is de arbeidskrapte. Deze krapte leidt tot een hoge werkdruk, met als gevolg dat de focus meer komt te liggen op het eigen werk in plaats van op de gehele keten.

Daarnaast is er al jaren sprake van vergrijzing, wat leidt tot meer gebruik van de WMO-voorzieningen. Het is niet meer vanzelfsprekend dat men gelijk vanaf het pensioen naar een verzorgingstehuis gaat. Hierdoor stijgt de complexiteit van zorg achter de voordeur.

Niet alleen op landelijk niveau, maar ook op gemeentelijk niveau, is de WMO-zorg in beweging. Zo ontstaan er bijvoorbeeld steeds meer verbindingen met andere domeinen zoals sport- en beweegorganisaties binnen de gemeente.

ThuiszorgPlanners met hart voor de zorg

Gevolgen voor WMO-bedrijven

Deze ontwikkelingen in de markt hebben gevolgen voor WMO-bedrijven. Het dalende budget vanuit de overheid in combinatie met de arbeidstekorten leidt tot grote vraagstukken. Hoe kan er met minimale besteding, toch zo goed mogelijke zorg worden geboden?

Los van het logistieke probleem van het tekort aan personeel, is er in de WMO continu sprake van stevige onderhandelingen door de aanhoudende tariefdruk. De gesprekken met de gemeente gaan dan ook vaak over de tarieven in plaats van over de inhoud.

Waar liggen de kansen?

Gelukkig wordt de ondersteuning en begeleiding thuis steeds meer gezien als meerwaarde. De WMO is een stabiele basis voor ouderen om zo lang mogelijk thuis te kunnen blijven wonen. De vergrijzing betekent ook dat je als WMO-bedrijf niet achter nieuwe klanten aan hoeft. Waar kan je als WMO-bedrijf op inspelen om de inkomsten te maximaliseren?

  1. Innoveer!
    Ga na wat je eventueel nog meer aan kunt bieden wat dicht tegen de huidige WMO-diensten aanligt. Welke behoeften zijn er naast de schoonmaak-gerelateerde werkzaamheden? Denk hierbij aan een maaltijdbereiding-service of eenzaamheidsbestrijdingsdiensten. De vraag van eenzame ouderen naar iemand om eens een wandeling mee te maken of om een spelletje mee te spelen is groot.
  2. Zorg voor een goed relatiebeheer
    Ontwikkel goed relatiebeheer op de verschillende niveaus met je stakeholders. Ga samen met je gemeente in gesprek over wat zij graag van een WMO-bedrijf zien en probeer hier duidelijke afspraken over te maken. Je bent beiden afhankelijk van elkaar. Laat daarnaast duidelijk je kostprijs zien en geef aan wat een redelijk tarief is. Knelpunten en verwachtingen uitspreken zijn essentieel.
  3. Wacht niet af
    Wees proactief. Wacht niet af wat de gemeente voor je beslist, maar zoek de samenwerking op. Zowel met gemeenten als met je collega-WMO-bedrijven. Probeer dit minder te zien als concurrentie, want je loopt namelijk beiden tegen dezelfde problemen aan. In de verbinding zit de winst!

Organiseer een financieel gezond WMO-bedrijf

Nu weet je hoe je het maximale qua inkomsten uit je WMO-bedrijf kunt halen. Wil je de hele WMO-webinar reeks over hoe je je Huishoudelijke Hulp/WMO-bedrijf winstgevend kan maken terugkijken? Vraag hier de terugkijklink aan.

Artikel geschreven door
Gerelateerd
Kenniscentrum