Kenniscentrum

5 tips om als planner je financiële steentje bij te dragen

Is het mogelijk om als planner wat geld in het laatje te brengen voor jouw organisatie? Zo ja, waar liggen de mogelijkheden voor zowel de WMO, de intramurale- en de thuiszorg? Naar aanleiding van het webinar over geld besparen geeft Hennie Kreulen, senior planner en trainer bij ThuiszorgPlanners, 5 tips over hoe en waar je geld kan besparen voor jouw organisatie.

ThuiszorgPlanners met hart voor de zorg

1.) Maandelijks sturen op de min- en plusuren

Door het compenseren van uren binnen dezelfde maand, voorkom je dat lege diensten door externe krachten moeten worden opgevuld. Dat is namelijk erg kostbaar. Probeer daarom binnen de maand te sturen op de min – en plusuren van het team. Wijs medewerkers met plusuren erop dat ze hun vakantie-uren kunnen inleveren, in plaats van een vrije dag opnemen.

2.) Vergeet cliënten niet uit de zorg te melden

Voor cliënten in de zorg betaal je maandelijks. Maak er daarom een gewoonte van om cliënten die langere tijd, of helemaal, uit de thuiszorg zijn door bijvoorbeeld ziekte of revalidatie, ook af te melden. Het is zonde van het geld om te betalen voor cliënten die helemaal geen zorg van jouw organisatie krijgen.

3.) Zorg ervoor dat medewerkers minimaal 80% productief zijn

Zorgorganisaties willen graag dat medewerkers voor zeker 80% van hun uren productief zijn. Deze 80% moet gedeclareerd kunnen worden bij een zorgverzekering. Wordt dit niet gehaald, dan heeft het bedrijf vaak een tekort aan inkomsten. Op dit percentage wordt namelijk meestal de berekeningen gemaakt.

4.) Zet de juiste deskundigheid in op de gevraagde dienst

Een andere tip die vaak over het hoofd wordt gezien: zet de juiste persoon op de juiste dienst. Het verschil in kosten tussen een helpende of een verpleegkundige is groot. Let daarop met het inplannen van de diensten. Zet geen verpleegkundige in op diensten waar enkel een helpende nodig is.

ThuiszorgPlanners met hart voor de zorg

5.) Maak regelmatig een capaciteitsberekening

Ga gemiddeld één keer in de maand met een capaciteitsmanager in gesprek. De zorgvraag kan namelijk variëren. Bijvoorbeeld wanneer er veel nieuwe cliënten binnenkomen met andere zorgzwaarte-pakketten. Om de zorgvraag en -aanbod optimaal op elkaar af te stemmen, is het van belang om dit regelmatig te bespreken en een capaciteitsberekening te maken. Kan personeel worden afgeschaald of is de bezetting goed in evenwicht?

Het is dus zeker mogelijk om als planner financieel iets te betekenen voor jouw bedrijf. Stuur op de min- en plusuren, evalueer de cliënten met regelmaat, zorg dat medewerkers zo productief mogelijk zijn, zet de juiste deskundigheid in op de dienst én vergeet ook zeker de capaciteitsplanning niet.

Succes!

Artikel geschreven door
Gerelateerd
Kenniscentrum