Kenniscentrum

Wat je moet weten over de herziende cao in de thuiszorg

De cao is een strak kader dat vaak weinig ruimte biedt voor een gunstig rooster. Echter moet je het er als planner mee doen. Van regels over loon, werktijden, vakantie tot pensioen. Alle afspraken tussen werkgevers en werknemers over de arbeidsvoorwaarden worden vastgelegd in de cao.

De zorg cao is een bittere pil. Jim Heemskerk heeft, om je het wat makkelijker te maken, in een webinar voor ThuiszorgPlanners de highlights voor je op een rij gezet.

Uitgangspunten cao VVT 2022-2023

Er is recent een herziening geweest van de cao VVT. Deze herziening heeft geleid tot een belangrijk nieuw uitgangspunt die je al regelmatig terugziet binnen het beleid van verschillende organisaties. Namelijk: de cliënt centraal en de medewerker op één. Het zou moeten zorgen voor meer regie van de medewerker en meer werkplezier.  

De cao is opnieuw geschreven en op die manier beter toegankelijk. Daarnaast zijn er veel regelingen tussen verpleeghuiszorg en thuiszorg geharmoniseerd.  

De belangrijkste wijzigingen 

Met het nieuwe uitgangspunt in het achterhoofd, hebben er de nodige wijzigingen plaatsgevonden binnen de cao VVT. De meeste worden per 1 januari 2023 ingevoerd. We zetten de belangrijkste wijzingen voor je op een rij. 

ThuiszorgPlanners met hart voor de zorg

1. Kader voor vormgeven werktijden en roosters 

Een nieuw recht voor de medewerker is dat er geen wijzigingen meer mogen plaatsvinden in het rooster binnen 28 dagen, tenzij de medewerker daarmee instemt. Let hierop als planner. Je kan alles aan een medewerker voorleggen, maar weet dat een medewerker er niet mee in hoeft te stemmen. Alles buiten deze 28 dagen mag je zonder overleg wijzingen. Alhoewel je jezelf als planner daar niet populair mee maakt… 

2. Vrije dag

Per 1 januari 2023 heeft iedere medewerker recht op een vaste doordeweekse roostervrije dag binnen een 7-daags rooster. Eerder was dat slechts één dagdeel. We zien dat deze regeling bij veel organisaties al langer wordt doorgevoerd. 

3. Recht op onbereikbaarheid buiten werktijden  

Officieel hoeven medewerkers tijdens hun vrije dagen of uren niet te reageren als ze door een planner worden benaderd. Dat is een messteek in de rug van een planner. Hoe ga je dan je diensten ingevuld krijgen? Gelukkig nemen de meeste medewerkers dit niet zo nauw. Een tip van Jim: benader mensen via de mail of via de app. Dan krijgt de medewerker de mogelijkheid om te reageren wanneer het hem of haar uitkomt.

4. Werktijden bepaal je zelf 

Een nieuw uitgangspunt is dat zorgmedewerkers in staat worden gesteld om, in overleg met het team en/of directe collega’s, zelf invulling te geven aan het rooster en werktijden. Er kan veel in overleg, maar toch ziet Jim dat vaak dezelfde mensen de diensten oplossen. Hier komt ook een stukje collegialiteit bij kijken. Als hier weinig sprake van is, dan is zelfroosteren minder effectief.  

5. Reiskosten 

Binnen de fiscale grens is de eigen bijdrage voor woon- werkverkeer afgeschaft. Daarnaast wordt negen cent netto per kilometer tot een maximum van 30 km enkele reis vergoed. Afspraken hierover worden vaak binnen de eigen organisatie besproken, aangezien er soms bijvoorbeeld dienstauto’s ter beschikking worden gesteld.

6. Zwangerschap 

Voor zwangere medewerkers gelden er nog een aantal bijzondere uitzonderingen. Tijdens de zwangerschap zijn medewerkers in de thuiszorg niet verplicht om overwerk te verrichten of nachtdiensten en onregelmatige diensten te draaien. Avonddiensten staan hier volledig los van. 

7. Vakanties en feestdagen   

Medewerkers hebben bij een volledig dienstverband van 1878 uur recht op 144 vakantie-uren per jaar. Hier zit ook het feestdagenverlof in. Wat betreft feestdagen, werkt iedereen in de thuiszorg in principe een gelijk aantal dagen. Dat is dus niet afhankelijk van de grootte van het contract.  

ThuiszorgPlanners met hart voor de zorg

App jij ‘m al?

Als planner ben jij dé verbindende factor tussen medewerkers en het management. Zij hebben allemaal hun eigen verzoeken, vragen en belangen. Als planner weet je veel, maar helaas niet altijd alles. Om zekerheid te garanderen, kan je jouw collega’s doorverwijzen naar de cao VVT app. Door te zoeken op trefwoorden kom je snel bij relevante informatie terecht.  

Artikel geschreven door
Gerelateerd
Kenniscentrum