Kenniscentrum

Thuiszorgplanner Anja over haar afwisselende opdracht bij Meander

In 2019 maakte Anja Brinkhuizen, nadat ze 17 jaar in de telecom werkzaam is geweest, de overstap naar het planvak. De basiskennis van het plannen had ze bij eerdere werkgevers al onder de knie gekregen. Sinds februari 2022 is Anja werkzaam bij ThuiszorgPlanners en al snel begon zij bij opdrachtgever Meander. Ze vertelt ons meer over het werken als gedetacheerd thuiszorgplanner.

Als grootste zorgaanbieder in Parkstad en Westelijke Mijnstreek, biedt MeanderGroep een breed scala aan diensten in de intramurale en extramurale zorg. Naast zorgverlening, biedt Meandergroep ook maatschappelijke dienstverlening en services aan, waardoor ze een totaalpakket aan zorg en ondersteuning bieden.

Nieuwe insteek bij Meander

Na een korte inwerkperiode bij ThuiszorgPlanners begon Anja al snel bij de MeanderGroep. Bij Meander is Anja verantwoordelijk voor een aantal normale dienstroosters en voor de basisroosters van zo’n 40 locaties. Meander is hierin een nieuwe weg ingeslagen en wil naast de routes, binnen de dienst ook tijd overhouden voor neventaken, zoals de administratie. Deze neventaken werden voorheen tussen de bedrijven door gedaan door de zorgmedewerkers.  

Team

“Meander wil graag ruimte binnen de dienst bewaren voor deze extra taken. Zo weten medewerkers met meer zekerheid wanneer hun dienst klaar is, wat zorgt voor een betere balans tussen werk en privé”, vertelt Anja.

Op werkbezoek

Om dit te kunnen realiseren gaat Anja op bezoek bij de locaties en sluit ze geregeld aan bij een teamoverleg. “De ene leidinggevende moet je meer meenemen in het project dan de ander. Maar de insteek blijft op elke locatie hetzelfde: een goed basisrooster maken waar iedereen gelukkig van wordt. Het leuke van al deze verschillende locaties is dat iedereen met andere ideeën komt, daar leer je veel van.” 

TZP - Rooster

Plannen als hoofdtaak

Het plannen was voor Anja niet nieuw. Bij haar vorige werkgever had ze zes á zeven verschillende werkzaamheden, waar het rooster maken voor haar eigen groep medewerkers ook onderdeel van was. Met het plannen in de zorg had Anja nog geen ervaring. “Het plannen als hoofdtaak is heel anders. Het is nu je doel om de puzzel rond te krijgen, je blijft net zo lang lobbyen tot je het rooster rond hebt. Want de klanten hebben de zorg nodig, je doet het niet voor jezelf.” 

Toekomstperspectief

De opdracht van Anja loopt in principe door tot 1 mei. “Wellicht dat ik de zomer ook nog blijf om te helpen, dat ligt aan Meander. Het leuke van deze opdracht bij Meander vind ik de afwisseling tussen het maken van het basisrooster en het normale rooster. Daarnaast ben ik ben blij dat ik rust en structuur kan brengen wanneer er nood aan de man is.” 
 
Vind je het onderwerp ‘roostermethodieken’ interessant? We hebben een uitgebreid artikel geschreven over de meest voorkomende roostermethodieken. Je vindt het artikel hier. 

Artikel geschreven door
Gerelateerd
Kenniscentrum