Kenniscentrum

Uitzendkrachten of zzp’ers inschakelen

Voor jou als planner is het de dagelijkse realiteit: personeelstekort. De vraag naar zorg is groot, maar er heerst landelijke personeelsschaarste. Hoe los je dit op? Natuurlijk heb jij als planner al de nodige puzzels opgelost. En misschien ben je al bekend met het inschakelen van uitzendkrachten en zzp’ers. Maar weet je ook wat de regels voor deze krachten zijn?

In dit artikel vind je de belangrijke regels voor uitzendkrachten en zzp’ers.

Inhoud

ThuiszorgPlanners met hart voor de zorg

Uitzendkrachten en zzp’ers: wat is het verschil?

Deze termen worden in de praktijk vaak door elkaar gehaald. Belangrijk om te weten is dat er een behoorlijk verschil zit in de regels, wetgeving en beloning. Dat begint bij het onderscheid in rechtsvorm. Een zzp’er is ondernemer/bedrijf en staat ingeschreven bij de KvK. Een uitzendkracht is in loondienst bij een uitzendbureau. Daarnaast werkt een uitzendkracht onder leiding en toezicht van de opdrachtgever.  

Voor- en nadelen flexkrachten

Het kan voorkomen dat onverwachts het aantal zorguren stijgt en je personeel tekort komt. Op deze momenten is het handig om uitzendkrachten of zzp’ers in te zetten.

Voordelen

Een uitzendkracht of zzp’er is een goedkope oplossing bij tijdelijk personeel tekort. Je betaalt niet voor loonbelasting, verzekering of vakantiegeld. Schommelt het aantal zorguren? Overweeg dan om flexibele krachten in te zetten.

Nadelen

Een uitzendkracht of zzp’er is vaak niet betrokken bij de organisatie. Hierdoor kun je deze kracht niet op alle taken inzetten. Bij het inzetten van een zzp’er neem je daarnaast een belastingrisico. Reden hiervoor is de extra aandacht op schijnzelfstandigheid van zzp’ers. Als de Belastingdienst vaststelt dat een zzp’er toch in loondienst is, moet je alsnog loonbelasting en premies afdragen.

Inzet interne flexpool

Het kan zijn dat er binnen je organisatie al een flexpool bestaat. Zo niet, dan is het een goed idee om deze op te zetten. Binnen de flexpool zitten eigen flexwerkers, maar je kunt er ook uitzendkrachten en zzp’ers aan toevoegen.

Een flexpool is een vaste groep, wat erg prettig is voor het team en de cliënt. Je weet wat de kwaliteiten zijn binnen het flexteam. Mocht de zorgvraag minder worden, dan kan je de flexwerkers gemakkelijk afschalen.

ThuiszorgPlanners met hart voor de zorg

De twee belangrijke regels voor uitzendkrachten

Voor uitzendkrachten gelden twee belangrijke regels. Houd bij de inzet van uitzendkrachten rekening met:

De 4-dagen regel

Deze regel geldt sinds 1 januari 2020. Een werkgever moet minstens 4 dagen van te voren de werknemer oproepen voor werk. Als de dienst door de werkgever binnen 4 dagen voor de dienst wordt afgezegd, dan heeft de werknemer recht op uitbetaling van de ingeplande uren. Deze uren worden door het uitzendbureau gefactureerd, ook als er niet is gewerkt.

3 uren per oproep

Een werknemer heeft recht op een minimale uitbetaling van 3 uur. Mocht de werknemer minder werken, dan krijgt hij alsnog de 3 uur uitbetaald. Het is dus niet slim om een werknemer een dienst te laten draaien van minder dan 3 uur.

Zzp’ers en wetgeving

In 2016 heeft er een verandering in de wetgeving plaatsgevonden die ook invloed heeft op de werknemer en zzp’er.

In 2016 verdween namelijk de Verklaring Arbeidsrelatie (VAR). Een verklaring dat ervoor zorgde dat een opdrachtgever wist of hij wel of geen loonheffing moest inhouden op de betalingen aan zijn zzp’ers. Hiervoor in de plaats kwam de Wet deregulering beoordeling arbeidsrelatie (DBA). Opdrachtgevers en opdrachtnemers kunnen binnen hun arbeidsrelatie afspraken maken.

Je spreekt dus samen met de zzp’er af of er sprake is van loondienst. Mocht er toch twijfel ontstaan, dan biedt een modelovereenkomst zekerheid. Op basis van die overeenkomst kan een zzp’er met zegen van de Belastingdienst werken en weet je als opdrachtgever zeker dat je geen loonheffing hoeft af te dragen.

Een andere belangrijke ontwikkeling is de pilot uit 2021 voor een webmodule beoordeling arbeidsrelatie. Hiermee kan een organisatie aan de hand van een vragenlijst bepalen of een zelfstandige mag worden ingezet voor een bepaalde opdracht. Uit de eerste pilot blijkt dat de tool in ongeveer 70% van de gevallen meer duidelijkheid geeft over de arbeidsrelatie.

Uitzendkracht of zzp’er duurder dan vaste kracht

Dit is afhankelijk van de situatie. Je zou denken dat een uitzendkracht of zzp’er duurder is dan een vaste kracht, maar dat hoeft niet zo te zijn. Bedenk goed dat in het uurtarief van een uitzendkracht en zzp’er ook vakantiegeld, vakantiedagen, pensioen, salarisverwerkingskosten en wervingskosten zijn meegenomen.

Deze kosten hoef je dus naast het uurloon niet meer in te calculeren. Ook zit je bij uitzendkrachten en zzp’ers niet aan uren en diensten vast. Deze mensen zijn gemakkelijk af te schalen als de werkvraag afneemt.

Trek niet te snel een conclusie, maar kijk naar het aantal uren dat je tekort komt. Als je concludeert dat je regelmatig uren mist, dan kun je overwegen om een extra vaste kracht aan te nemen. Zijn de uren onregelmatig? Dan kan een uitzendkracht of zzp’er een goede oplossing zijn.

ThuiszorgPlanners met hart voor de zorg

Wees zuinig op je team

Vaste medewerkers, flexwerkers, uitzendkrachten en zzp’ers zijn allemaal krachten waar je zuinig op moet zijn. Zij moeten tenslotte de zorguren verlenen. Betrek ze bij de organisatie en laat ze meedenken. Door open te communiceren versterk je het teamverband en voelen de medewerkers zich gehoord.

Artikel geschreven door
Gerelateerd
Kenniscentrum