Kenniscentrum

Welke regels gelden bij leerlingen in het team?

Het inzetten van leerlingen in de ouderenzorg kan een waardevolle strategie zijn om aan de groeiende zorgvraag te voldoen. Als zorgplanner is het erg belangrijk om goed op de hoogte te zijn van alle wet- en regelgeving over het inzetten van leerlingen, voornamelijk de leerlingen van 16 en 17 jaar. In deze blog zetten we alle wetten en regels voor je op een rij. 

Regels in de Arbeidstijdenwet 

Voor leerlingen van 16 en 17 jaar staan er enkele regels over de arbeidstijden en rusttijden in de Arbeidstijdenwet. Zo zijn nachtdiensten en oproepdiensten niet toegestaan en moeten jongeren voldoende rust krijgen.  

Maximale arbeidstijden 

 • Leerlingen van 16 en 17 jaar mogen niet meer dan 9 uur per dag en niet meer dan 45 uur per week werken (inclusief schooltijd). 
 • Over een periode van vier weken mogen leerlingen van 16 en 17 jaar niet meer dan gemiddeld 40 uur per week werkzaam zijn (inclusief schooltijd). 
TZP - Rooster

Maximale rusttijden 

 • Daarnaast moet er worden voldaan aan enkele rustregels, zoals de dagelijkse onafgebroken rust. Hierbij moet worden voldaan aan minimaal 12 uur onafgebroken rust, waarin inbegrepen de periode van 23.00 tot 06.00 uur. Deze regel zorgt ervoor dat de leerlingen’s nachts niet ingezet mogen worden. 
 • Ook geldt een minimale wekelijkse onafgebroken rust van 36 uur in elke periode van 7×24 uur. 
 • Als een leerling langer dan 4,5 uur werkt, moeten zij minimaal een half uur pauze krijgen. Deze pauze mag worden opgesplitst in twee pauzes van 15 minuten. 

Werken op zondag 

Leerlingen van 16 of 17 jaar mogen alleen op zondag werken als aan de volgende drie voorwaarden is voldaan: 

 • De aard van het werk maakt het nodig om op zondag te werken. Dit moet in het contract staan. 
 • De omstandigheden in het bedrijf maken werken op zondag nodig. Er moet wel overeenstemming zijn met één van deze drie partijen: 
 • De ondernemingsraad 
 • De personeelsvertegenwoordiging 
 • Betrokken werknemers 
 • De werknemers hebben persoonlijk toegestemd om op zondag te werken. 

Per 52 weken moet je als leerling van 16 of 17 jaar minstens 13 zondagen vrij hebben. Je mag alleen minder zondagen per jaar vrij zijn als dat in een collectief overleg is afgesproken. 

Zorgmedewerker

Uitvoeren van werkzaamheden 

Naast de regels uit de Arbeidstijdenwet over de werk- en rusttijden, zijn er ook andere zaken waar je rekening mee moet houden bij het inzetten van leerlingen. Denk aan de rechten en plichten van leerlingen en de werkzaamheden die zij mogen uitvoeren. 

Op dit moment zijn hier (nog) geen landelijke afspraken over gemaakt, waardoor je merkt dat organisaties op verschillende manieren met leerlingen omgaan.  

Sommige organisaties geven leerlingen veel vrijheid, wat soms resulteert in het uitvoeren van taken waar ze nog niet bekwaam voor zijn. Andere organisaties bieden juist nauw toezicht en regelmatige evaluaties. Hoewel dit meer tijd kost, leidt het op de lange termijn tot betere zorg. 

Twijfel je als planner of het op bepaalde momenten handig is om leerlingen in te plannen? Loop dan deze twee vragen na:  

 1. Is er voldoende begeleiding en tijd beschikbaar binnen het team om leerlingen te ondersteunen? 
 2. Is er genoeg deskundigheid aanwezig? 

Kan je de vragen met ‘ja’ beantwoorden, dan kan je met een gerust hart de leerlingen inplannen. 

Voordelen van het inzetten van leerlingen 

Het inzetten van leerlingen brengt verschillende voordelen met zich mee. We delen er drie.  

1. Frisse perspectieven en innovatie 

Leerlingen brengen nieuwe ideeën en frisse perspectieven in de ouderenzorg. Ze zijn vaak op de hoogte van de nieuwste ontwikkelingen en benaderingen in de zorgsector, waardoor ze kunnen bijdragen aan innovatie binnen de zorginstelling. 

2. Verlichting van werkdruk 

Door leerlingen in te zetten, kunnen zorgteams de werkdruk verlichten. Leerlingen kunnen routinetaken uitvoeren, zoals het helpen bij maaltijden, het bieden van gezelschap, het ondersteunen bij persoonlijke verzorging en het assisteren bij activiteiten. Dit stelt het vast personeel in staat om zich te concentreren op complexere zorgtaken. 

3. Interactie en sociale verbinding 

Leerlingen kunnen een waardevolle bron van sociale interactie en verbinding zijn voor ouderen. Ze kunnen een vriendschappelijke relatie opbouwen met de bewoners, hen betrekken bij activiteiten en zorgen voor een levendige en positieve sfeer binnen de zorginstelling. 

Meer weten over de inzet van leerlingen?

Lees het artikel hier 

Artikel geschreven door
Gerelateerd
Kenniscentrum