Kenniscentrum

Hoe monitor je ziekmeldingen in Nedap Ons

Uitval door ziekte is vrijwel nooit te voorspellen. Juist daarom blijft dit een lastig onderdeel van de planning. Een zieke collega betekent namelijk meer druk op de teams en een extra uitdaging voor de planner. De eerste stap in het ziekteproces is de correcte verwerking van een ziekmelding. Het klinkt simpel, maar toch gaat dit in de praktijk lang niet altijd goed.  

In deze blog geeft Marleen Mulder, planner bij ThuiszorgPlanners, een aantal knelpunten en tips voor het ziekteproces binnen het plansysteem Nedap Ons. 

Ziekmelding

De ziekmelding 

De verwerking van een ziekmelding verschilt per werkgever/organisatie. De opdrachtgevers waar Marleen het langst werkzaam is geweest, werkten beide met Nedap Ons. Dat is gelijk het eerste knelpunt waar ze tegenaan liep. “De ziekmelding zelf wordt namelijk niet automatisch in Nedap Ons gezet. Een ziekmelding komt vaak telefonisch binnen en moet vervolgens handmatig in het systeem worden ingevoerd. Dat wordt snel vergeten of het laat op zich wachten, waardoor de planning in het nauw komt”, vertelt Marleen.  

Via de leidinggevende 

Als planner krijg jij in principe nooit als eerste de ziekmelding te horen. De ziekmelding komt vaak bij de leidinggevende, de wijkverpleegkundige of bij de manager binnen. Echter is dit voor jou als planner ook zeer belangrijke informatie. Maar het doorgeven vanuit de ontvangende partij gebeurt niet altijd goed of snel genoeg. Marleen: “Soms heeft de eerste ontvanger de ziekmelding al verwerkt in het systeem. Dat kan fijn zijn, maar dan moet het wel correct gebeuren.” 

Verwerking binnen het plansysteem 

De verwerking van een ziekmelding kan namelijk op verschillende manieren binnen Nedap Ons. Bij de vorige opdrachten van Marleen was de regel: voor de eerste twee weken van de ziekte worden de geplande werkuren omgezet in ziekte-uren. Is direct bekend dat het gaat om langdurige ziekte? Dat wordt de medewerker op volledig ziek gezet, vanaf nu tot datum onbekend. Het plansysteem haalt dan automatisch alle geplande diensten van deze medewerker uit de planning.  

Handhaving 

Het lastigste van het verwerken van de ziekmelding is het correct handhaven van het beleid. Want als de verwerkingen door elkaar worden gehaald, dan kan dat consequenties hebben voor de fiattering, wat weer leidt tot discussie tussen medewerker en management. Toch is het handhaven van een eenduidig beleid enorm lastig, aangezien het voor meerdere partijen administratief mogelijk is om zich ermee te bemoeien.  

Tip van Marleen  

“Mijn belangrijkste tip is: maak strakke afspraken met het team en de leidinggevende. Spreek bijvoorbeeld met elkaar af om een ziekmelding standaard in een bericht in Nedap Ons te zetten. Zo ontstaat er nooit verwarring.” 

“Voor een gedetacheerd planner is het heel belangrijk dat je jouw rol en verantwoording binnen het team vanaf moment één duidelijk hebt. Want dit wisselt nogal per organisatie. Vraag na wat er van je wordt verwacht en wat jouw aandeel is in het geheel van het ziekteproces”, dus Marleen. 

Team

Takenpakket van de planner 

Ben je benieuwd wat nog meer hoort bij jouw takenpakket als planner, zeker wat betreft het ziekteproces van medewerkers op de lange termijn? Lees dan hier verder. 

Artikel geschreven door
Gerelateerd
Kenniscentrum