Kenniscentrum

Niveaus zorgmedewerkers: hier dien je rekening mee te houden als planner

De kerntaak van iedere zorgmedewerker is hetzelfde. Je draagt zorg voor de ander. Maar tussen de niveaus van zorgmedewerkers zitten logischerwijs verschillen. Als planner dien je bij het maken van het rooster rekening te houden met de deskundigheid en de kennis van de medewerker.  

Waarom is dat zo belangrijk en wat zijn die verschillen tussen de zorgniveaus? In dit artikel leggen we het je uit. 

Belang van de juiste deskundigheid 

De puzzel van het plannen is om het beschikbare personeel zo goed mogelijk op de gevraagde zorg af te stemmen. Dat klinkt simpeler dan dat het in de praktijk is. Er zitten namelijk de nodige verschillen tussen de opleidingsniveaus. Deze verschillen zitten met name in het specialisme en de complexiteit van de zorg. Maar ook de bijkomende verantwoordelijkheden en taken zoals het leidinggeven verschillen per niveau

Wist je dat je als planner geld in het laatje brengt voor jouw organisatie door de juiste persoon op de juiste dienst te zetten? Het verschil in kosten tussen een helpende of een verpleegkundige is groot. Zet daarom geen verpleegkundige in op diensten waar enkel een helpende nodig is, dat bespaart een hoop geld. 

Meer tips over hoe je als planner je financiële steentje kan bijdragen? Lees dan hier verder. 

Niveaus zorgmedewerkers - planning

Verschillende gradaties zorgmedewerkers 

Er zijn verschillende opleidingen voor zorgmedewerkers; zowel op mbo, hbo als op de universiteit. We lichten ze hieronder toe. 

Mbo niveau 1: Zorghulp 

Een zorghulp ondersteunt zorgbehoevenden in de huishoudelijke taken en voert daarnaast de licht verzorgende taken uit. De zorgvrager probeert zoveel mogelijk zelfstandig te doen en een zorghulp assisteert hierin.

Mbo niveau 2: Helpende Zorg en Welzijn 

In de praktijk wordt dit ook wel een ‘helpende’ genoemd. Een helpende is opgeleid tot het verlenen van zorg aan een brede groep zorgvragers. Daarnaast is het takenpakket van een helpende breder dan bij mbo niveau 1. Een helpende mag onder andere cliënten persoonlijk verzorgen, ondersteunen in het dagelijks leven en activiteiten organiseren.

Mbo niveau 3: Verzorgende IG 

Een verzorgende geeft niet alleen basiszorg, maar voert ook verpleegkundige handelingen uit. Dit kan bijvoorbeeld het geven van injecties zijn of het toedienen van medicatie. Het grote verschil met mbo 2 is dat een helpende alleen het zorgplan uitvoert. Een verzorgende weet hoe hij of zij zelf een zorgplan kan opstellen.

Niveaus zorgmedewerkers - verpleegkundige

Mbo niveau 4: Verpleegkundige 

Een verpleegkundige heeft meer verantwoordelijkheid en kent meer zelfstandigheid. Een verpleegkundige verleent daarnaast complexere zorg aan cliënten. Daarnaast stelt een verpleegkundige op zelfstandige basis een verpleegplan op, op basis van de ingeschatte zorg die iemand nodig heeft.

De classificatie niveau 5: verpleegkundige is er (nog) niet

Niveau 5 is een Associate Degree, dat is te zien als een opleiding tussen mbo niveau 4 en hbo in. Dit niveau van een verpleegkunde opleiding bestaat in Nederland (nog) niet.

Hbo-niveau 6: Verpleegkunde 

Een hbo-verpleegkundige krijgt veel verantwoordelijkheid en werkt voornamelijk zelfstandig. Deze zorgmedewerker verzorgt en verpleegt de complexere gevallen en denkt daarnaast mee met het management om de kwaliteit van de zorg te verbeteren.

Niveau 7: Verpleegkundig specialist

Na het behalen van een verpleegkundige niveau 6 opleiding kan een zorgmedewerker nog een masteropleiding aan de universiteit volgen. De functietitel wordt dan: ‘verpleegkundig specialist’. Echter komt dit in de thuiszorg niet veel voor. Een verpleegkundig specialist gaat zelfstandig een individuele behandelrelatie aan met een patiënt. De specialist komt zelf tot een diagnose en past wetenschappelijk onderbouwde interventies toe.  

Deskundigheid in de flexpool 

Wist je dat het ook voor de inrichting van een flexpool erg belangrijk is dat je de juiste deskundigheid ter beschikking hebt? Weten waarom? Lees dan hier verder. 

Artikel geschreven door
Gerelateerd
Kenniscentrum