Kenniscentrum

Werkdruk in de zorg: meer dan alleen een drukke baan

Werkdruk, dat gevoel van constant achter de feiten aanlopen, is een probleem binnen zorgorganisaties. Werkdruk is niet simpelweg het gevolg van een overvolle agenda. Volgens het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid ontstaat werkdruk pas als een medewerker “niet kan voldoen aan de eisen die het werk aan hem stelt”. Dit kan te maken hebben met te weinig tijd, ontoereikende middelen, of een gebrek aan de nodige kennis en vaardigheden.

Hoge werkdruk kan leiden tot werkstress en uiteindelijk zelfs tot een burn-out. Dat is een probleem dat in Nederland bij bijna één op de vijf medewerkers voorkomt

Werkdruk in de zorg: meer dan alleen een drukke baan

Werkdruk verlagen aan de werkkant en persoonskant

Maar er is hoop, want de sleutel tot het verminderen van werkdruk ligt aan twee kanten: de werkkant en de persoonskant. Aan de werkkant kunnen organisaties maatregelen nemen om de werkdruk te verlichten, zoals het herverdelen of anders indelen van werk. De persoonskant draait het om het ondersteunen van medewerkers. Zo kunnen ze beter omgaan met werkdruk, bijvoorbeeld door een training in mindfulness of planningstechnieken.

Werken aan werkdruk

Als planner kan je ook de werkdruk binnen jouw zorgorganisatie verlagen. Wij geven je 4 tips waarmee je dat kan doen.

1. Verlaag de werkdruk door gezond te roosteren

Een gezond rooster is een gebalanceerd en doelmatig werkschema voor de zorgmedewerkers. De meeste regels rondom roosteren zijn vastgelegd in de cao en de Arbeidstijdenwet (ATW). Door gezonde roosters op te stellen, wordt de werklast beter verdeeld. Ook zorg je voor genoeg rusttijden en flexibiliteit.

Onze tip: kijk specifiek naar het huidige rooster. Is er voldoende personeel beschikbaar tijdens piekmomenten? En respecteert het rooster de belastbaarheid van medewerkers?

2. Breng de werkdruk in kaart

Je kan de werkdruk inzichtelijk maken door zowel objectieve als subjectieve metingen te gebruiken. Bij een objectieve meting kan je denken aan de analysering van de feitelijke werklast. Hieronder vallen het aantal taken, de complexiteit ervan en de benodigde tijd voor elke taak. Voor de subjectieve beoordeling kan je enquêtes en interviews gebruiken om het gevoel van medewerkers over hun werkdruk te achterhalen. Vraag hen hoe ze hun eigen werklast ervaren en welke stressfactoren ze identificeren.

Door de werkdruk objectief en subjectief te meten, kan je als planner specifieke knelpunten en stressfactoren identificeren. Hierdoor kan je gerichte maatregelen treffen.

3. Bespreek werkdruk regelmatig

Maak werkdruk tot een vast onderdeel van één-op-één-gesprekken tussen medewerkers en leidinggevenden. Zo worden risico’s vroegtijdig gesignaleerd en aangepakt. Stel open communicatielijnen op tussen planners, medewerkers en leidinggevenden. Zo kan je feedback en suggesties met betrekking tot het roosterproces verzamelen.

Het is dus erg belangrijk dat werkgevers niet alleen de werkdruk aanpakken, maar ook een open en veilig werkklimaat creëren.

4. Stimuleer of faciliteer opleiding

Bied trainingen aan medewerkers aan om hun vaardigheden te verbeteren. Zo kunnen ze hun taken efficiënter en effectiever uitvoeren, waardoor ze minder tijd en moeite hoeven te besteden aan hun dagelijkse werkzaamheden. Opleiding kan daarnaast het zelfvertrouwen van medewerkers vergroten. Wanneer ze zich bekwaam en competent voelen in hun werk, ervaren ze vaak minder stress en werkdruk. Ze voelen zich dan beter voorbereid om uitdagingen aan te gaan.

 

Van werkdruk naar werkgeluk door de ogen van een planner

Planner Patricia van Dijk begrijpt door haar jarenlange ervaring het belang van werkgeluk bij medewerkers als geen ander. In een interview vroegen we Patricia waar werkgeluk volgens haar van afhangt. Wat doet zij als planner om dit bij de medewerkers te stimuleren? Haar belangrijkste inzichten, problemen en oplossingen lees je hier.

Werkdruk in de zorg: meer dan alleen een drukke baan
Artikel geschreven door
Gerelateerd
Kenniscentrum