Kenniscentrum

Duurzaam roosteren: het geheim van een succesvolle thuiszorgplanning

In de zorgsector staat één factor bovenaan de prioriteitenlijst: gezondheid. Duurzaam roosteren waarborgt het welzijn van het personeel én verbetert de kwaliteit van zorg voor cliënten.

Maar wat is duurzaam roosteren eigenlijk? En hoe waarborg je het? In dit artikel gaan we in op de regels en richtlijnen die zijn vastgelegd rondom roosteren. Van werktijden en pauzes tot rustperiodes en weekenddiensten.

Wat is duurzaam roosteren?

Duurzaam roosteren betekent dat er een gebalanceerd en efficiënt rooster wordt opgesteld voor zorgmedewerkers. Daarbij wordt er regels van de cao (Collectieve Arbeidsovereenkomst) en de Arbeidstijdenwet (ATW) gehouden.

Arbeidstijdenwet

De regels met betrekking tot werktijden worden voornamelijk gereguleerd door de Arbeidstijdenwet. Deze wet bepaald dat diensten doorgaans tussen de 3 en 10 uur mogen duren, met uitzondering van onvoorziene omstandigheden. Dan mogen diensten maximaal 12 uur duren. Wekelijks geldt er een maximum van 60 arbeidsuren.

Ook voor situaties met onderbroken diensten zijn richtlijnen vastgesteld. Als er op een dag twee diensten worden gedraaid, mag de totale arbeidsduur niet meer dan 10 uur bedragen. Hoewel onderbroken diensten niet ideaal zijn, zijn ze soms noodzakelijk. Bijvoorbeeld in gevallen van gespecialiseerde en intensieve thuiszorg.

Duurzaam roosteren: het geheim van een succesvolle thuis zorgplanning

Pauzes

De cao kent strikte richtlijnen voor pauzes. Bij een werkdag van meer dan 5,5 uur heeft een medewerker recht op een pauze van 30 minuten. Eventueel op te delen in drie keer 15 minuten.

Wanneer de werkplek niet verlaten kan worden, heeft de medewerker recht op een doorbetaalde pauze. Er zijn niet veel omstandigheden waarin dit noodzakelijk is, maar het komt wel eens voor. Bijvoorbeeld wanneer er slechts één gediplomeerde verpleegkundige aanwezig is op een afdeling vol met leerlingen.

Rusttijden

Volgens de cao moeten er tussen opeenvolgende diensten een ononderbroken periode van 11 uur zijn. Deze regel kent wel een uitzondering: maximaal één keer per week mag deze periode verkort worden tot 8 uur. Als deze wijziging de eigen keuze van de medewerker is, is het verstandig om dit duidelijk in de notities van het plansysteem vast te leggen. Zo voorkom je mogelijke onduidelijkheden in de toekomst.

Weekenddiensten

De cao vermeldt niet specifiek het aantal weekenddiensten dat een medewerker moet draaien. Het enige wat wordt aangegeven, is dat elke medewerker recht heeft op minimaal 22 vrije weekenden per jaar. Met de mogelijkheid om dit aantal op verzoek van de medewerker te verminderen tot 17 vrije weekenden per jaar. Hoewel er geen expliciete richtlijnen zijn voor werken in het weekend, wordt in de praktijk vaak gewerkt volgens het principe: ‘één weekend op, één weekend af’.

Duurzaam roosteren: het geheim van een succesvolle thuis zorgplanning

Nachtarbeid

Enkele jaren geleden heeft er een wijziging in de cao plaatsgevonden wat betreft nachtdiensten. Het is niet langer wenselijk om 7 opeenvolgende nachtdiensten te plannen. Volgens de huidige cao is het nu toegestaan om maximaal 5 nachtdiensten achterelkaar te plannen. In het geval van duurzaam roosteren wordt aanbevolen om bij medewerkers die wisselende diensten draaien, niet meer dan 3 nachtdiensten achterelkaar in te plannen.

Wist je dat het plannen van slechts één nachtdienst als verre van ideaal wordt beschouwd? Een  enkele nachtdienst kan het dagelijks ritme al erg verstoren!

Wat kun je als planner doen?

In de zorg wordt veel gevraagd van een medewerker, zowel fysiek als mentaal. Wist je dat zorgmedewerkers meer gebruikmaken van de zorg dan gemiddeld? Jij als planner kunt dat deels voorkomen door bij te dragen aan een fit en gelukkig team! Weten hoe? In dit artikel geven we je een aantal tips.

Artikel geschreven door
Gerelateerd
Kenniscentrum